Login

A+ R A-

Tjenester

TJENESTER:

Prosjektering:

- Enkelttomter og boligfelt

- VA-anlegg og separate avløpsanlegg

- Veier og parkeringsplasser

- Boliger


 Graving og sprengnings arb.

- Idrettsanlegg

- Tomter

- Veier og parkeringsplasser

- Grøfter

- Vann- og avløpsledninger


 Boligbygging:

- Alle typer grunnmurer for bolig og garasjeanlegg

- Grunnarbeider for oppføring av boliger 


 Anleggsgartnerarbeider:

- Stable steinmurer

- Grøntarbeider

- Beleggningstein

- Lekeplasser

 

 

 

Kontakt oss

 

Knut Bjerke AS
Entreprenør 

Granittveien 10,
Moss og Våler næringspark
1592 Våler
Tlf: 69289933/mobil 90519095