Login

A+ R A-
Prosjekter

Prosjekter

Knut Bjerke as utfører oppdrag for Statens Vegvesen på FV. 82 med prosjekt Holtbråten - Tusse i Frogn kommune.   Oppstart på prosjektet
  Knut Bjerke AS har hatt oppdraget med å bygge rundkjøring på Årvoll i Rygge, Oppdraget er utført for Årvold Park as    
I Hogstvedtveien i Ås har vi et prosjekt for Bolig og Eiendomsutvikling AS. Vi står for grunnarbeider for 8 boenheter inkl. opparbeidelse av vva og kabelanlegg. Arbeidet startet i mai…
Sæby boligområde i Svinndal. Feltet ble påbegynt i 2011 for Sæby eiendomsutvikling as. Vi utfører grunnarbeider for infrastruktur og opparbeider tomtene fortløpende.    
Mesterbygg Moss As utvikler og bygger ut boligområdet Augerød og Knut Bjerke as har hatt arbeidene med infrastruktur og opparbeidelse av tomtene. Augerød 1 består av: 32 boligtomter som alle…
Knut Bjerke har utført arbeider med VVA-anlegg, infrastruktur og grøntarbeider på Rosenvinge park. Arbeidene med etappe 1, startet før jul i 2015 og fortsatte frem mot sommeren. Vi startet neste…

Kontakt oss

 

Knut Bjerke AS
Entreprenør 

Granittveien 10,
Moss og Våler næringspark
1592 Våler
Tlf: 69289933/mobil 90519095