Login

A+ R A-
Prosjekter

Prosjekter

I Hogstvedtveien i Ås har vi et prosjekt for Bolig og Eiendomsutvikling AS. Vi står for grunnarbeider for 8 boenheter inkl. opparbeidelse av vva og kabelanlegg. Arbeidet startet i mai…
  Prosjektet er den største enkeltkontrakten vi har fått noensinne og skal utføres for kr 39,653 mill inkl mva for Block Watne as. Med opsjoner kan vi fort komme opp…
Mesterbygg Moss As utvikler og bygger ut boligområdet Augerød og Knut Bjerke as har hatt arbeidene med infrastruktur og opparbeidelse av tomtene. Augerød 1 består av: 32 boligtomter som alle…

Kontakt oss

 

Knut Bjerke AS
Entreprenør 

Granittveien 10,
Moss og Våler næringspark
1592 Våler
Tlf: 69289933/mobil 90519095